ขอแสดงความยินดีกับครูประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 14 ” จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “

Leave a Reply

Your email address will not be published.