ข่าวสาร

โครงการ Logistics USP พบปะ นักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระดับ ชั้น ปวช. สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ ปวส./ปวส.พ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โครงการ Logistics USP พบปะ นักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระดับ ชั้น ปวช. สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ ปวส./ปวส.พ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 ปวส.พิเศษ 1/5 ได้จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์ สรรค์สร้างโลก”

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 ปวส.พิเศษ 1/5 ได้จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์ สรรค์สร้างโลก"

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมปรึกษาหารือกระบวนการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับบริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นำโดย อ.สมภพ จันทราช หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าพบ คุณณฐา ภารดาฐิติกุล ผู้จัดการ บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง…

เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่สถานประกอบการ

อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่สถานประกอบการ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ สัมมนาออนไลน์ การเตรียมการเพื่อทำพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ สัมมนาออนไลน์ การเตรียมการเพื่อทำพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ได้รับฟัง

โครงการ นำเสนอผลการฝึกงาน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ นำเสนอผลการฝึกงาน (ครั้งที่ 2) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์…