ข่าวสาร

โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการ ” ปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนตาบอด สู้วิกฤตโควิค -19 “

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา ทางชมรมวิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/10 สาขาโลจิสติกส์ นักเรียนได้จัดทำโครงการ "…