ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมรับฟังการแนะนำการศึกษาต่อ ในรายการ
“ จบโลฯแล้วเรียนต่ออะไรดี EP.1 ” ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ google meet
หมายเหตุ… ลิ้งค์เข้าร่วมจะส่งให้ในไลน์กลุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.