ขอแสดงความยินดีกับ
นาย วัตรธพงษ์ คงปาน
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด
คว้าเหรียญทองแดง
โรลเลอร์ สเก็ต ประเภท อินไลน์ ฟรีสไตส์ สเก็ต สลาลอม คู่ผสม
การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19
ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566