กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนักเรียน นักศึกษาใหม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ Read More »