สำหรับนักเรียนนักศึกษา

สำหรับนักเรียนนักศึกษา

Udomconnect

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สามารถดูข้อมูลการเรียน ข้อมูลความประพฤติ ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยใช้เลขบัตรประชาชนของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในการเข้าใช้งาน คู่มือการใช้งานโหลดได้ที่นี่

ระบบประเมินครูผู้สอน

นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบประเมินครูผู้สอนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารฝึกงาน

นักเรียนนักศึกษาปวช.3, ปวส.2 และ ปวส.พ. 2 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของการฝึกงานได้ที่นี่

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการฉบับปีการศึกษา 2566