🎉ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา 🎉
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
จัดโดย สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร