สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การใช้โปรแกรมต่างๆ
 • ระบบงานกราฟิก
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/เครือข่าย
 • ออกแบบ พัฒนา และวิเคราะห์ระบบ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักพัฒนาเกม
 • นักเขียนโปรแกรมบนมือถือ
 • IT Support
 • System engineer

แนวทางการศึกษาต่อ

 • สาขาดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย
 • สาขากราฟิกดีไซน์