โครงการ ” เทคนิคการให้บริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ “เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์