เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา ทางชมรมวิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/10 สาขาโลจิสติกส์ นักเรียนได้จัดทำโครงการ ” ปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนตาบอด สู้วิกฤตโควิค -19 ” ได้ไปบริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ทุนการศึกษา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *