เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดย อาจารย์กมรา สะเตโช ผู้อำนวยการ อาจารย์สมภพ จันทราช หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับคุณรุจิระ ธรรมศิริพงษ์ ผู้จัดการ บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด ในการเข้าร่วมปรึกษาหารือกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ความสามารถ ที่เพียบพร้อมในการเป็นนักโลจิสติกส์มืออาชีพต่อไปในอนาคต