สาขาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งภาคปฎิบัติยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติ โดยมีการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง นักศึกษาจะได้สำรวจและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อส่งเสริมประสบการ์จริงให้กับนักศึกษา โดยทางสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการนำเที่ยว รวมถึงนักศึกษายังได้เรียนรู้ ภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น และยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพระหว่างประเทศ

อาชีพของสาขา

  • แอร์โฮสเตส
  • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรม,โรงพยาบาล,รีสรอท์
  • มัคคุเทศก์,ไกด์นำเที่ยว
  • อาจารย์สอนวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม