งานวันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 24

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปวช.3 สาขา CT ทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัล ” เหรียญเงิน (ระดับชาติ) และรางวัล popular vote “
ในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม “กังหันน้ำบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายธีรภัทร สำนุตโต
2.นายปรมินทร์ คำฝ่าย
3.นายวรภัทร เกิดจันทึก
ในงานวันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565-2566
ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ โดยมีสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้จัดงาน