เยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา ธันยาจักรธร นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล