“เด็กดีของสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชานาถ ทนงาน นักศึกษาปวส.1 สาขาการบัญชี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม เงินรางวัลจำนวน5,000บาท ผู้มีความกตัญญู รักเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีจิตอาสา ทำความดีช่วยเหลือสังคม ในโครงการ”เด็กดีของสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา