ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี

สาขาการบัญชี คว้ารางวัล ” ชนะเลิศอันดับ 1 “
จากจำนวนทีม 57 ทีมทั่วประเทศไทย 😍
ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
จะได้รับ

  1. โล่ประกาศเกียรติคุณ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
  2. เกียรติบัตร
  3. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  4. เครื่องคำนวณ CASIO รุ่น JS-40B มูลค่า 2,050 บาท (จำนวน 2 เครื่อง)