การประกวด Central battle Star 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชากาตลาด
ได้รับรางวัลในการประกวด Central battle Star 2022
การแข่งขันไลฟ์สดขายของออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ MC ไลฟ์สด ขายสินค้า
จัดโดย Central Department Store Central Hatyai
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายอัสรี สหับดิน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภูวณัฐ พันธุ์วิไล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2
โดยรอบชิงชนะเลิศได้จัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา