Singha The Mall Inline Freestyle Circuit

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิกานต์ คงปาน นักศึกษาระดับ ปวส.1/6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง🥉ประเภท Classic Slalom Senior Women และ🥉ประเภท Battle Slalom Senior Women ในการเเข่งขัน Singha The Mall Inline Freestyle Circuit #2 ชิงเเชมป์ประเทศไทย สนาม 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565