เยาวชนและบุคคลดีเด่นแห่งปี

ขอแสดงความยินดีกับ
นายกันต์กันวี แสงเอี่ยม
สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวช.3
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเยาวชนและบุคคลดีเด่นแห่งปีจาก
หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์
(นัดดา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฏิธาน)
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565
จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม