พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พิธีร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธี