พิธีทำบุญตักบาตร

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในชุมชุนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ตลอดจนเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยได้นิมนต์พระจากวัดโคกนาว วัดคลองเรียน และวัดคลองเปล จำนวน 30 รูป มาประกอบพิธี มีพระครูสังฆรักษ์ ผาด ฐิติโก เจ้าอาวาสวัดโคกนาว เป็นประธานสงฆ์ ณ ลานเอนกประสงค์ของวิทยาลัย 28 ธันวาคม 2565
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/uspcollege