กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นประธานเปิด โครงการสถานศึกษาสีขาว “กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย” โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (เป็นวิทยาลัยต้นแบบ)