บริจาคโลหิต

🩸สภากาชาดไทยจังหวัดสงขลาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
รับบริจาคโลหิตจากบุคลากร นักเรียนนักศึกษาและนักศึกษวิชาทหารของวิทยาลัย ………..