วันงดสูบบุหรี่โลก

เนื่องใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา

ร่วมรณรงค์ให้ดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
คำขวัญประจำปี 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”