13 ตุลาคม 2565

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ทำพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ