5 ธันวาคม

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ของคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ณ ลานเอนกประสงค์ ของวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข