โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาลวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ