#แบ่งปันเพื่อน้อง

#แบ่งปันเพื่อน้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดย อ.สัมพันธ์ จันทราช รองผู้จัดการ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 10 เครื่อง รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธรรม สุขไกร พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การศึกษาต่อไป >>>