การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสงขลา วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ