วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ร่วมเปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพร ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2564) สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี