สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ

ตราประจำวิทยาลัย

Logonew

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ภายในมีรายละเอียดดังนี้

 วงกลมด้านนอก ส่วนบน เป็นอักษรไทยว่า โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ

 วงกลมด้านนอก ส่วนล่าง เป็นอักษรไทยว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 วงกลมด้านใน เป็นรูปเรือพาณิชย์ หมายถึงการค้าหรือการดำเนินธุรกิจ         วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการมีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการพาณิชย์ สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้

สีประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย คือ ขาว กับ เทา

 สีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์

 สีเทาแสดงถึงความคิดหรือสติปัญญา        ดังนั้น นักเรียนนักศึกษาของอุดมศึกษาพณิชยการ จึงต้องเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีสติปัญญาในการใฝ่หาความรู้  

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

choko

 ต้นไม้ประจำวิทยาลัย (ต้นชงโค)
   ต้นชงโค เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ลำต้นและกิ่งอ่อนลู่ลมได้ดี ออกดอกเป็นระยะตลอด มีความสวยงามทั้งใบที่แปลกและดอกที่สีสด บานทนนานเปรียบเสมือนนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมและอดทน ทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์และรักการพัฒนา