พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2564

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานโดยถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทั้งนี้ พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2564  มีการจัดพิธีเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19