12 สิงหา

นายสุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาต และตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ร่วมเปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพร ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564