รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กมรา สะเตโช ผู้กำกับพิเศษ เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
และ อ.วัชรพงษ์ ใบอิสสระ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับโล่รางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โดย พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42