รับเกียรติบัติการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับ 3 ดาว

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยนายสมภพ จันทราช หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้ารับเกียรติบัติการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับ 3 ดาว โดยท่านประธานในพิธี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 21กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จ.พิษณุโลก