พิธีวางพวงมาลาวันวีรไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 42 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันวีรไทย ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ พลเอก หลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกูล ผบ.มทบ. 42 เป็นประธานในพิธี