พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU )

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU )ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการกับบริษัทคุณภาพ 4 แห่ง ได้แก่
1.สำนักงานบอย การบัญชีกรุ๊ป โดยคุณจักรภพ เตียวสกุล หัวหน้าสำนักงาน
2.บริษัทเซเว่นทีน สตูดิโอ จำกัด โดยคุณมนตรี ศรีรัตน์ กรรมการบริหาร
3.บริษัทศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยคุณกัทลี กังวานเจิดสุข หัวหน้าฝ่ายการตลาด
4.บริษัทเกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด โดยคุณณฐา ภารดาฐิติกุล ผู้จัดการ
ได้ร่วมลงนามเพื่อร่วมกันจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้โอกาสในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการของวิทยาลัย ในการดำเนินการ ขอขอบคุณบริษัทคุณภาพทั้ง 4 แห่งไว้ ณ โอกาสนี้