ผู้บริหารเยี่ยมชมและดูงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ท่านสุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เข้าเยี่ยมชมและดูงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง จากท่านผอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ครับ