ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ

การประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับภาค กลุ่มภาคใต้ โดยมีดร.จิตสถา ศิริณภัค อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ กลุ่มภาคใต้ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ