กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัย นำนักเรียนจิตอาสา ตั้งโต๊ะบริการน้ำดื่มแช่เย็น ให้กับพี่น้องชาวชุมชน พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญเดือนสิบ เนื่องในวันสารทเดือนสิบ (ชิงเปรต) ณ วัดโคกนาว โดยมีน้องๆ กลุ่มนักเรียนจิตอาสา และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คอยตั้งโต๊ะแจกน้ำดื่ม ตราวิทยาลัย และเดินบริการน้ำดื่ม ทุกๆท่านที่มาทำบุญที่วัดโคกนาวในวันนี้อีกด้วย