ทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์

อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาตและอาจารย์กมรา สะเตโช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นำคณะครูและบุคลากร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 ตุลามคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ