ชมรมกตัญญูคลับ มทบ 42.

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 พันเอกนรภัทร ปรรณปกรณ์ ผอ.กองกิจการมวลชน สำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบก และคณะในโอกาสเยี่ยมพบปะชมรมกตัญญูคลับ มทบ 42. โดยมี อาจารย์ กมรา สะเตโช ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คณะครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ มทบ.42 ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอ บรรยาย การดำเนินกิจกรรม ฯ ณ.ห้องประชุมจันทราช และลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ