งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บุคลากร

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
#USPน้องรักนักร้อง #ปีใหม่ครูอุดม