งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส.2 และ ปวส.พิเศษ 2

งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
เลี้ยงสังสรรค์นักศึกษา ปวส.2 และ ปวส.พิเศษ 2
Freestyle Night Party #10
วันที่ 2 มีนาคม 2563
ณ ห้องตะวันจันทรา โรงแรม เอส หาดใหญ่