งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

รางวัลแห่งความภูมิใจ ที่พวกเราชาว “อุดมศึกษาพณิชยการ” ที่ได้รับ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมรยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
========================================
🥇 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน วงดนตรีสากลคนพันธ์ R
🥇 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน English Public Speaking Contest
🥇 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน ร้องเพลงสากล ชาย
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
🥉 รางวัลเหรียญทองแดง องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญ ทองแดง (สถานศึกษาขนาดใหญ่)
========================================
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน และร่วมส่งกำลังใจไปสู้ต่อในระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป