“ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญวิทย์ จิตสุวรรณ
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4 มีนาคม 2564

ณ.วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร