คนเก่งของวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของวิทยาลัย
นายวัตรพงษ์ คงปาน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปวส.2
นางสาวศศิกานต์ คงปาน ปวช.3 สาขาภาษาต่างประเทศเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักกีฬาดีเด่น
ประเภทกีฬาเอ็กซ์ตรีม เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ประจำปี 2564
ณ อินเดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร