กิจกรรมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำสถานีตำรวจ

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำสถานีตำรวจ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมิหลา (ตำรวจภูธรภาค 9 อาคารหลังเก่า) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา