กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

===============================

#ชวนน้องมาเรียนอุดม
#Udom_uspcollege