กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ